Program

På GeoTek får du inspirasjon og dybdekunnskap, tekniske foredrag og brukerforedrag.

Onsdag 20. september (plenumsdag)

09-10 - Registrering og kaffe

Alle foredrag er i Agora i andre etasje.

10.10

Hvordan får vi en bærekraftig, attraktiv og riktig by- og samfunnsutvikling?

Byer og tettsteder utvikler seg over hele landet. Hva kreves for at denne utviklingen skal bli riktig, bærekraftig og attraktiv for innbyggerne. Og hvilket ansvar har kommuner og eiendomsutviklere?

Erling Dokk Holm

10.40

How GIS is accelerating much needed change in AEC

Marc Goldman er direktør for bransjeløsninger for arkitektur, ingeniørvirksomhet og bygg- og anleggssektoren i Esri. Han er opptatt av at geografisk teknologi brukes i hele bransjen, for å oppnå bedre prosjektresultater. Foredraget holdes på engelsk.

Marc Goldman

11.10

Datadrevet bydelsutvikling i Bodø

Det er alltid spennende når våre tekniske rådgivere skal holde innlegg på Geotek. I år bruker de utviklingen av ny bydel i Bodø som bakteppe.

Jørn Kristiansen

Tore Jensen

Inge Anundskås

Scott Beckstrøm

Sindre Engh

Tore Hustoft

Jan Kristian Hellan

Svante Guterstam

11.45-12.45 - Lunsj

12.45

Hvorfor er digitalisering av vår felles kulturarv viktig

Riksantikvaren jobber for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Å bruke geografisk teknologi er viktig i dette arbeidet, blant annet Askeladden, som er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Solveig Skjermo

13.05

Slik sikrer Statskog felleskapets verdier for framtida

Statskog er Norges største grunneier, og forvalter, driver og utvikler dermed en femtedel av fastlands-Norge. Fagsjef IT/GIS i Statskog, Bård Hansen, forteller hvorfor geografiske data og -teknologi er en viktig bestanddel i dette arbeidet.

Bård Hansen

13.25-13.40 - Pause

13.40

Water for life

Hvert år får traineene muligheten for å vise frem hva de har jobbet med det siste året. I år handler det om vann, ekstremvær, maskinlæring, satelittbilder og rasteranalyse.

Soulaimane Benmessaoud

Sverre Kjuus

Johannes Nyborg

Hanna Thevik

Live Huse

Olav Espenes

14.10

Maskinlæring og GeoAI

Den rivende utviklingen innen AI har i løpet av få år endret måten vi kommunisere, jobber og tenker på. Teknisk rådgiver i Geodata, Scott Beckstrøm, utforsker hvilke muligheter og utfordringer dette byr på og hva det betyr for oss som jobber med geografisk teknologi.

Scott Beckstrøm

14.30

Utdeling av Fyrtårnprisen

Fyrtårnprisen deles ut årlig til en person eller organisasjon som har bidratt utover det vanlige til å fremme bruken av GIS, utvikle innovative løsninger eller funnet nye bruksområder for GIS. Prisen deles ut til årets vinner.

Espen Kristiansen

14.40-15.00 - Pause

15.00

Havvind + GIS = sant

Helt siden oppstarten har havvindkraftprodusenten Deep Wind Offshore hatt fokus på geografisk programvare (GIS). Få et innblikk i hvordan de arbeider og planlegger sine aktiviteter med GIS.

Mette Skurtveit

15.20

Uværet «Hans»: Felles situasjonsforståelse er avgjørende

Hva skjer når det settes krisestab på grunn av ekstremvær? Beredskapssjefen i Innlandet fylkeskommune deler erfaringer fra ekstremværet "Hans".

Endre Hjelseth

15.35

Klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. VI viser hvordan analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging.

Astrid Hvattum

Foredragene er ferdig klokken 16.

Klokken 19:00 inviterer vi til aperitiff i foajeen utenfor konferansesalen.

Klokken 19:30 blir det festmiddag (samme lokale som konferansen), med god mat, drikke og underholdning.

Tirsdag 19. september

Vi har satt opp en bonus-workshop i ArcGIS Enterprise, les mer her

09.30

3D i ArcGIS

Visualiser data i 3D ved å lage interaktive web scener i ArcGIS Online.

Maria Frøystein

Øystein Hole

09.30

ArcGIS Pro: Beste praksis

Lær grunnleggende arbeidsflyt for å komme i gang med ArcGS Pro.

Birk Slipersæter

09.30

ArcGIS Online: tips og triks

Bli enda bedre kjent med ArcGIS Online!

Sindre Kjesbu

Anne Fiske

09.30

Effektiviser hverdagen med Python i ArcGIS

Med Python kan du effektivisere arbeidsoppgavene dine.

Karim Bahgat

Øystein F. Skogvold

12-13 - Lunsj

13.00

BIM og GIS

BIM + GIS gir deg superkrefter!

Jørn Kristiansen

13.00

Apper i ArcGIS

Slik kan appene i ArcGIS hjelpe deg med datainnsamling.

Birk Slipersæter

13.00

StoryMaps: Slik forteller du den gode historien

I denne workshopen får du jobbe med historiefortelling.

Anne Fiske

13.00

Droner og SiteScan

Slik jobber du godt med dronedataene dine.

Pål Herman Sund

Workshopene avsluttes klokka 15:30. Etter det håper vi du blir med på litt uformell mat og mingling i Geodatas lokaler - fram til klokka 18.00.

Onsdag 20. september (plenumsdag)

09-10 - Registrering og kaffe

Alle foredrag er i Agora i andre etasje.

10.10

Hvordan får vi en bærekraftig, attraktiv og riktig by- og samfunnsutvikling?

Byer og tettsteder utvikler seg over hele landet. Hva kreves for at denne utviklingen skal bli riktig, bærekraftig og attraktiv for innbyggerne. Og hvilket ansvar har kommuner og eiendomsutviklere?

Erling Dokk Holm

10.40

How GIS is accelerating much needed change in AEC

Marc Goldman er direktør for bransjeløsninger for arkitektur, ingeniørvirksomhet og bygg- og anleggssektoren i Esri. Han er opptatt av at geografisk teknologi brukes i hele bransjen, for å oppnå bedre prosjektresultater. Foredraget holdes på engelsk.

Marc Goldman

11.10

Datadrevet bydelsutvikling i Bodø

Det er alltid spennende når våre tekniske rådgivere skal holde innlegg på Geotek. I år bruker de utviklingen av ny bydel i Bodø som bakteppe.

Jørn Kristiansen

Tore Jensen

Inge Anundskås

Scott Beckstrøm

Sindre Engh

Tore Hustoft

Jan Kristian Hellan

Svante Guterstam

11.45-12.45 - Lunsj

12.45

Hvorfor er digitalisering av vår felles kulturarv viktig

Riksantikvaren jobber for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Å bruke geografisk teknologi er viktig i dette arbeidet, blant annet Askeladden, som er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Solveig Skjermo

13.05

Slik sikrer Statskog felleskapets verdier for framtida

Statskog er Norges største grunneier, og forvalter, driver og utvikler dermed en femtedel av fastlands-Norge. Fagsjef IT/GIS i Statskog, Bård Hansen, forteller hvorfor geografiske data og -teknologi er en viktig bestanddel i dette arbeidet.

Bård Hansen

13.25-13.40 - Pause

13.40

Water for life

Hvert år får traineene muligheten for å vise frem hva de har jobbet med det siste året. I år handler det om vann, ekstremvær, maskinlæring, satelittbilder og rasteranalyse.

Soulaimane Benmessaoud

Sverre Kjuus

Johannes Nyborg

Hanna Thevik

Live Huse

Olav Espenes

14.10

Maskinlæring og GeoAI

Den rivende utviklingen innen AI har i løpet av få år endret måten vi kommunisere, jobber og tenker på. Teknisk rådgiver i Geodata, Scott Beckstrøm, utforsker hvilke muligheter og utfordringer dette byr på og hva det betyr for oss som jobber med geografisk teknologi.

Scott Beckstrøm

14.30

Utdeling av Fyrtårnprisen

Fyrtårnprisen deles ut årlig til en person eller organisasjon som har bidratt utover det vanlige til å fremme bruken av GIS, utvikle innovative løsninger eller funnet nye bruksområder for GIS. Prisen deles ut til årets vinner.

Espen Kristiansen

14.40-15.00 - Pause

15.00

Havvind + GIS = sant

Helt siden oppstarten har havvindkraftprodusenten Deep Wind Offshore hatt fokus på geografisk programvare (GIS). Få et innblikk i hvordan de arbeider og planlegger sine aktiviteter med GIS.

Mette Skurtveit

15.20

Uværet «Hans»: Felles situasjonsforståelse er avgjørende

Hva skjer når det settes krisestab på grunn av ekstremvær? Beredskapssjefen i Innlandet fylkeskommune deler erfaringer fra ekstremværet "Hans".

Endre Hjelseth

15.35

Klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. VI viser hvordan analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging.

Astrid Hvattum

Foredragene er ferdig klokken 16.

Klokken 19:00 inviterer vi til aperitiff i foajeen utenfor konferansesalen.

Klokken 19:30 blir det festmiddag (samme lokale som konferansen), med god mat, drikke og underholdning.

Torsdag 21. september

09-10 Parallelle foredrag.

10-10.30 - Pause.

11.30-12:30 - Lunsj.

13:30-13:50 – Pause.

14:50-15:10 - Pause.

Foredragene er ferdig klokken 16.10.