Geotek: Foredragsholdere

Se de spennende foredragsholdere som kommer til GeoTek 2019 (oppdateres fortløpende):

Adrian Isdahl, trainee 2018

Adrian Isdahl

Geodata

GIS-konsulent

Aleksandra Zietara

Geodata

GIS-konsulent

Anders Hveem Malum

Seksjonsleder karttjenester – Skedsmo kommune

Anders har lang erfaring med GIS fra både offentlig og privat sektor. Nå jobber han som seksjonsleder karttjenester i Skedsmo kommune, en kommune som snart utvides betraktelig og skifter navn til Lillestrøm.

Astrid Hvattum

Konferansier – Geodata

Når hun ikke står på scenen på GeoTek er hun leder for forretningsutvikling og innovasjon i Geodata.

Birgit Liodden

Direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon – Oslo Business Region

De siste ti årene har hun ivret for å hjelpe nye generasjoner, mangfold og bærekraft inn i havindustrien, både i sitt eget firma og som direktør for Nor-Shipping. Nå jobber hun i Oslo Business Region og vil gjøre Oslo til verdens beste by å være havromsgründer i.

Cilia Indahl

CEO – Nordic Impact

Cilia er Administrerende Direktør i Nordic Impact som investerer i oppstartsselskaper som tar i bruk teknologi for å løse vår tids bærekraftsutfordringer.

David Lange

Geodata

Systemutvikler

Dzenan Dumpor

Geodata

Systemutvikler

Einar Bjørgo

Director Satellite Analysis and Applied Research – UNITAR

Einar Bjørgo har en doktorgrad i geofysikk og en master of science i meteorologi. Siden 2009 har han ledet UNOSAT, et FN-program som leverer bildeanalyser og satellittløsninger for hjelpe- og utviklingsorganisasjoner.

Eirik Harstad

Ansvarlig for informasjons- og brukertjenester – Skiforeningen

Eirik Harstad har jobbet med ulike webprosjekter og webløsninger i 20 år, primært løsninger knyttet til helsefag og helseinformasjon. Det siste halvannet året har han arbeidet i Skiforeningen med ansvar for blant annet brukertjenester som digitale kart, turplanlegger.

Eirik Melbye Buraas

Geodata

GIS-konsulent

Eline Kråbøl

Geodata

GIS-konsulent

Espen Kristiansen

Geodata

Salgsdirektør

Eva Britt Isager

Klimasjef – Bergen kommune

Med ti års bakgrunn som leder av Klimaseksjonen og som tidligere leder av GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon, har hun lang erfaring med å jobbe for en mer bærekraftig og miljøvennlig verden.

Fredrik Bore

Geodata

Systemutvikler

Geir Atle Tømmerås

Geodata

Senior GIS-rådgiver

Geir Hansen

Administrerende direktør – Geodata

Geir brenner for mulighetene med geografisk informasjon. Han er utdannet ingeniør og har en mer teknisk tilnærming til jobber Geodata gjør enn mange andre ledere. Du finner Geir like godt langt nede i koden som oppe på strateginivå.

Geirulv Storaker

Geodata

Produktsjef

Håkon Dreyer

Geodata

Senior GIS-konsulent

Hans Petter Winsnes

Geodata

Teknisk rådgiver

Inge Anundskås

Geodata

Lead Technical Advisor

Isak Bergset

Løsningsarkitekt – Powel

Som løsningsarktitekt med hovedfokus på Esri-teknologi har Isak Bergset de to siste årene jobbet i Powel. Gjennom flere spennende prosjekt, primært sammen med nettselskap, har han fått god erfaring, kunnskap og innsikt i hvordan disse jobber og hvilken nytteverdi ESRI-plattformen kan gi dem for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag.

Ivar Peereboom

Senioringeniør – NVE

Ivar Peereboom har lang erfaring og har siden 2007 jobbet i NVEs GIS-avdeling HG med GIS-analyser og karttjenester. Før dette jobbet han ti år med GIS-analyser i Nederland.

Jan Kristian Hellan

Geodata

GIS-konsulent

Joachim Eckbo Juell

Geodata

Direktør for produktutvikling

Johan Sandell Bull-Njaa

GIS Analyst – DNO Norge AS

Jon Petter Furnée

Geodata

Teknisk rådgiver

Jostein Svegården

Geodata

Senior GIS-konsulent

Jørn Kristiansen

Geodata

Teknisk rådgiver

Karl John Pedersen

Principal Specialist – DNV GL

Med en bakgrunn innen GIS jobber Karl John Pedersen i DNV GL med data management og datakvalitet innen kundesegmentene helse, maritim, energi, olje og gass og business assurance. Han hjelper kunder med å redusere risiko i bruk av data og maksimere verdien av data assets.

Kjersti Mølmann

Senioringeniør – Norges Geologiske undersøkelse

Kjersti Mølmann jobber med forbedring av arbeidsprossesser i geologisk kartlegging, forvaltning av geodatabaser og dataleveranser til publikum. Hun har jobbet med ESRI programvare i statlig sektor i 20 år, og de siste 10 årene med fokus på geologiske data ved NGU.

Kjetil Nymoen

Løsningsarkitekt – Hafslund Nett

Han er en erfaren løsningsarkitekt som med brukerens behov i fokus kombinerer forretningsutvikling og teknologikunnskap.

Kjetil Trengereid

Geodata

Senior GIS-konsulent

Knut Olav Sunde

Geodata

Senior GIS-rådgiver

Kristine Andenæs

Rådgiver i strategi og samfunn – Asker kommune

Kristine Andenæs er prosjektleder for implementering av FNs bærekraftsmål i nye Asker kommune.

Lars Jacob Hiim

Statssekretær (H) - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lars Jacob Hiim ble utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2018. Han kom da fra samme stilling i Næringsdepartementet. Hiim er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har vært i Steenstrup Stordrange DA og i NHO. Han jobbet mange år i Høyres stortingsgruppe, og startet i politikken i Ringerike Unge Høyre og Buskerud Høyre.

Lars Løkeland Slåke

Avdelingsingeniør – NVE

Lars Løkeland Slåke jobber med skred- og vassdragskartlegging i NVE og er opptatt av hvordan vi formidler data og prosedyrer koblet til kart til brukerene våre.

Lars Ove Gidske

Seniorrådgiver – NVE

Lars Ove Gidske er samfunnsgeograf og seniorrådgiver i NVE. Han er opptatt av hvordan GIS-analyser og tilrettelagte kart kan forbedre planer og planprosesser.

Maria Frøystein

Geodata

GIS-konsulent

Marianne Lindau Langhelle

By- og regionplanlegger – Asplan Viak

Som tverrfaglig rådgiver jobber Marianne Lindau Langhelle med oppgaver som kombinerer GIS med arealplanlegging og byutvikling. Hun jobber stadig med å koble den nyeste GIS-teknologien, bl.a. webkart og StoryMaps, som nyttige verktøy inn i praktisk prosjektarbeid.

Marit Aakerholt

Senior GIS Engineer – Nexans

Marit Aakerholt har jobbet med geografiske informasjonssystemer i snart 20 år. De siste 3 årene har hun jobbet med forvaltning av havbunnsdata, GIS-løsninger og prosjekterering av sjøkabler i Nexans.

Mathis Gaarde Kristensen

Geodata

GIS-konsulent

Mehdi Khakpour

Sjefingeniør – Miljødirektoratet

Mehdi Khakpour er utdannet som sivilingeniør og har doktorgrad i beregningsgeografi. Han jobber som sjefingeniør i Miljødirektoratet ved seksjonen for Miljødata og Geoinformasjon. Han er også foreleser på flere GIS-kurs på NTNU.

Morten Grimnes

Geodata

Senior GIS-konsulent

Morten Grude

Geodata

Senior GIS-konsulent

Nataly Marchenko

Universitetssenteret på Svalbard

Nataly jobber i Arktisk Teknologi-avdeling med data management, laserscanning og risikoanalyse. Hun er utdannet geograf, og laget sitt første geografiske informasjonssystem for skogbrannsikkerhet på 90-tallet. Nå kartlegger hun sjøisens dynamikk og egenskaper.

Nils Juell

Senior GIS-konsulent

Geodata

Nils Kristian Orthe

Senioringeniør - NVE

Nils Kristian Orthe har jobbet i NVE siden 1997. Han jobber med systemutvikling/arkitektur og teknisk prosjektledelse. Primæroppgavene er knyttet til fagfelt hydrologi. De siste ti årene har han jobbet med varslingssystemene til NVE. Han er opptatt med å bygge og ta i bruk IT-infrastruktur på en effektiv måte.

Nina Winter-Hjelm

Geodata

Senior GIS-konsulent

Øystein Hole

Geodata

GIS-konsulent

Pål Ulvenes

Geodata

Senior prosjektleder

Rune Moen Nordbø

Arealplanlegger – Multiconsult

Rune Moen Nordbø er en erfaren arealplanlegger med kunnskaper blant annet innenfor GIS og byplanlegging, visualisering og kartlegging, samt analysering og modellering.

Scott Beckstrøm

Geodata

Teknisk rådgiver

Sesilie Urkegjerde Halland

Geodata

Markeds- og kommunikasjonssjef

Sindre Engh

Geodata

Teknisk rådgiver

Siril Hafstad

Geodata

Account manager

Svein Olav Krøgli

Forsker – NIBIO

Svein Olav Krøgli jobber som forsker i NIBIO, divisjon for kart og statistikk, med bearbeiding og analyse av geografiske data innen temaene landbruk og miljø.

Sven Aanesen

Geodata

Seniorkonsulent

Thomas Elliott

Director of Strategy and Business Development – Crowther lab

I Crowther Lab er Thomas Elliott ansvarlig for å forstå hvor vitenskap møter samfunnet og hvordan økologisk forskning kan bidra inn i globale konserverings- og restaureringsprosjekter.

Thor Morten Kopaas

Sjefskonsulent GIS – Geodata

Tore Jensen

Geodata

Teknisk rådgiver

Torgrim Høydahl

Geodata

Avdelingsleder Kundeopplevelse