Overvannsanalyser - erfaringer fra Bodø

Tid Torsdag 21. september 13.50
Sted Origo – Palette

Her får du se hvordan Bodø kommune har brukt høydedata og FKB-data til å beregne flomløp, lavpunkt og flomvannføring ved hjelp av ulike hydrologiske parametre og analyser i ArcGIS Pro. Analyser satt opp i Model Builder for gjentatt kjøring på større datasett.

Foredragsholdere

Sveinung Bertnes Råheim

GIS-rådgiver, Byutvikling Prosjekt i Bodø Kommune