GIS som del av kommunens tjenesteutvikling

Tid Torsdag 21. september 10.30
Sted Origo – Palette

I dette foredraget vil du få høre Hamar kommunes erfaringer med forankring av geografisk informasjon og GIS som ein del av kommunens tenesteutvikling og hvordan det er å jobbe i skjæringspunktene mellom behov - organisasjon – system - data.

Du får også innblikk i hva de har gjort for å s
kape begeistring rundt geografisk informasjon (systemer).

Foredragsholdere

Stig Aage Melve

Hamar kommune