Datadrevet bydelsutvikling i Bodø

Det er alltid spennende når våre tekniske rådgivere skal holde innlegg på Geotek. I år bruker de utviklingen av ny bydel i Bodø som bakteppe.

Tid Onsdag 20. september 11.10

Etter at Forsvarets Hovedflystasjon legges ned, og dagens lufthavn flyttes, står 2 900 dekar til rådighet. Vi vil vise kraften og mulighetene geografisk teknologi og -data for å gjøre dette på en god og bærekraftig måte. Her vil vi komme innom teknologi og begreper som kunstig intelligens, engasjerende brukeropplevelser, geografiske analyser og mye mer.

Svante Guterstam fra Bodø kommune blir med på denne sesjonen og forteller om erfaringer fra bruk av ArcGIS Urban i den tidlige planleggingsprosessen av ny bydel, som verktøy for datadrevet planlegging, webbasert kommunikasjon og skybasert samordning av data i prosjektteam fra ulike organisasjoner.

Foredragsholdere

Jørn Kristiansen

Geodata

Teknisk rådgiver

Tore Jensen

Geodata

Teknisk rådgiver

Inge Anundskås

Geodata

Lead Technical Advisor

Scott Beckstrøm

Geodata

Teknisk rådgiver

Sindre Engh

Geodata

Teknisk rådgiver

Tore Hustoft

Teknisk rådgiver

Jan Kristian Hellan

Teknisk rådgiver

Svante Guterstam

Rådgiver Byutvikling Bodø kommune