Klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. VI viser hvordan analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging.

Tid Onsdag 20. september 15.35

Foredragsholdere

Astrid Hvattum

Geodata

Leder for forretningsutvikling og innovasjon