Øk bruken av geografiske data med landingssider

Tid Torsdag 21. september 14.20
Sted Strategi – Agora III

Ulike brukere har ulike behov, og det kan være en utfordring å sikre at de finner dataene og løsningene de trenger i arbeidshverdagen.

Vi vil i dette foredraget snakke om ulike metoder for tilgjengeliggjøring av geografiske data tilpasset ulike brukergrupper i organisasjonen.

Vi ser nærmere på ArcGIS Enterprise Sites og ArcGIS Online Hub som verktøy for markedsføring og tilgjengeliggjøring.

Foredragsholdere

Anders Malum

Strategisk rådgiver

Carine Hals

Strategisk rådgiver