Hvordan måler du bærekraft?

Tid Torsdag 21. september 15.10
Sted Strategi – Agora III

Hvordan rapporterer du på bærekraft?

Er det kanskje en skriftlig vurdring av skriftlige mål i en årsrapport?

De aller fleste mål kan knyttes eksisterende data og målbare parametre.

Vi ønsker å vise deg eksempler på hvordan du kan jobbe for å konkretisere og engasjere med bærekraft.

Foredragsholdere

Astrid Hvattum

Geodata

Leder for forretningsutvikling og innovasjon