Hvordan får vi en bærekraftig, attraktiv og riktig by- og samfunnsutvikling?

Byer og tettsteder utvikler seg over hele landet. Hva kreves for at denne utviklingen skal bli riktig, bærekraftig og attraktiv for innbyggerne. Og hvilket ansvar har kommuner og eiendomsutviklere?

Tid Onsdag 20. september 10.10

Foredragsholdere

Erling Dokk Holm

Statsviter og samfunnsforsker

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved NMBU, og er særlig opptatt av arkitektur og byutvikling. Han har en doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har arbeidet innen områder som forbrukersosiologi, politisk teori, byplanlegging og arkitektur.