Forvaltning og drift av park og trær – less is more data

Tid Torsdag 21. september 14.20
Sted Origo – Palette

Parkforvaltningen hos Bymiljøetaten i Oslo forvalter og drifter 511 parker og over 50 000 trær. Vi har arbeidet med forenkling, automatisering og kategorisering av dette datamateriale. Dette kommer til å handle om hvordan kart brukes nå mer overordnet i drift og til kommunikasjon med publikum.

Foredragsholdere

Siril Stenerud

Parkforvalter, Oslo kommune

Emma Marie Björk

GIS-Ingeniør, Oslo kommune