Applikasjoner med ArcGIS Dashboards

Tid Torsdag 21. september 13.00
Sted Teknologi – Agora I

Informasjonen din på et øyeblikk, designet for de som trenger det.

ArcGIS Dashboard gjør det mulig for brukere å formidle informasjon ved å presentere stedsbaserte analyser ved hjelp av intuitive og interaktive datavisualiseringer på en enkelt skjerm. Enhver organisasjon som bruker ArcGIS-plattformen kan dra nytte av ArcGIS Dashboards for å hjelpe til med å ta beslutninger, visualisere trender, overvåke status i sanntid og informere stakeholders eller offentligheten.

Med ArcGIS Dashboard kan du også la brukerne dele opp dataene for å få svarene de trenger, og fungerer som en viktig informasjonskilde til den georomlige infrastrukturen din.

Bli med i denne økten for å se hvordan du kan dra nytte av kraften med ArcGIS Dashboards.

Foredragsholdere

Olav Espenes

GIS-konsulent

Live Huse

GIS-konsulent