Migrering/oppgradering av ArcGIS Enterprise

Tid Torsdag 21. september 11.00
Sted Teknologi – Agora II

I dette foredraget tar vi for oss metodikk for å migrere hele installasjoner, i tillegg til migrering av kun innhold. Vi tar også for oss oppgradering av ArcGIS Enterprise til versjon 11.x og hva man bør tenke på når man oppgraderer et eksisterende miljø.

Foredragsholdere

Thor Morten Kopaas

Sjefskonsulent GIS – Geodata

Kamilla Haugdahl Humstad

GIS-konsulent