3D som verktøy i saksbehandling av reguleringsplaner

Tid Torsdag 21. september 11.00
Sted Origo – Palette

Bergen kommune har tatt et steg inn i fremtiden i saksbehandlingen av reguleringsplaner ved hjelp av 3D GIS basert på ArcGIS Online, import av BIM/ 3D-modeller og kartfortellinger.

3D-modeller benyttes som koordineringsverktøy i kommunens fortettingsområder og kartfortellinger formidler et tilrettelagt utvalg av 3D-modellene videre til publikum.
Lenke til Offentlig 3D-modell for Mindemyren: https://storymaps.arcgis.com/stories/c1b0fd57c2b243be929d73bdc8263f85

Foredragsholdere

Marianne Lindau Langhelle

Bergen kommune