Geoprosesseringsverktøy for å utføre koordinattransformasjon i henhold til norske formler, både i grunnriss (X, Y) og høyde. Lisens gir i tillegg rett til å bruke tilsvarende FME-transformere (FME 32-bit).

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.