Geodata | NT 3Dbygger

Norske tilpasninger 3Dbygger

Norske Tilpasninger 3Dbygger ( NT 3Dbygger) lar deg nyttigjøre FKB – data for bygninger fullt ut og omgjør kartvektorer til formriktige 3D-modeller. Sammen med en terrengmodell og andre objekter i basiskartet som enkelt lar seg omgjøre til 3D-modellerte objekter i ArcGIS, gir dette nye muligheter for å generere landskapsmodeller. Dessuten øker nytteverdien av detaljert, kostbar datafangst.

Hvorfor NT 3Dbygger

Vi kartlegger bygninger med ekstrem detaljerthet i Norge. For å dra full nytte av dette, må du kunne bygge ekte 3D-modeller. Det er nettopp hva NT 3Dbygger gjør. ArcGIS er en 3D-plattform i rivende utvikling, og NT 3Dbygger er en nødvendig komponent for å berike ArcGIS med norsk innhold.

Hvordan fungerer det?

NT 3Dbygger er et geoprosesseringsverktøy. Produktet inneholder også separate verktøy for å rette feil i kildedata.

Oppdateringer

Produktet oppdateres i takt med - eller hyppigere enn ArcGIS hovedversjoner.

Hva trenger jeg?

Du trenger en ArcGIS for Desktop-lisens, inkludert 3D Analyst extension.

Prising

NT 3Dbygger prises ut fra antall lisenser. Produktet inngår i Enterprise License Agreements (ELA). Enheter med flere kontorsteder kan med fordel ta kontakt med sin kundekontakt for å få en pris forankret i organisasjonsstruktur og bruksmønster.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Tore Jensen

Tore Jensen
Teknisk rådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.