Norske Tilpasninger for ArcGIS Desktop

1.13.2

Norske tilpasninger for Desktop (NT for desktop)

Uansett hva du bruker ArcMap mest til, vil du ofte ha behov for å søke og zoome deg til en kjent lokalitet. Det kan være adresse, en eiendom eller et hvilket som helst kjent sted i Norge. NT for Desktop gjør dette enkelt for deg. Du har full kontroll basert på norske datakilder, uansett om det er matrikkelen, Geodatas karttjenester, stedsnavnsregisteret eller fagdatatjenester fra en dataeier innenfor Norge Digitalt som gir svar på spørsmålene dine.

Hvordan fungerer det?

NT for Desktop er et tillegg til ArcGIS for Desktop. Funksjonene er samlet på egen verktøylinje. Disse er et sett med standardsøk mot matrikkel og stedsnavn. Du kan bestille kartdata (FKB, ortofoto og avledede data), innhente Geodatas karttjenester og innhente karttjenester fra Norge Digitalt tjenestekatalog. I tillegg kan du endre annotasjonssymboler, gjøre enlinjesøk/geokoding,
og du har tilgang til «Se Plan». Du har også støtte for lesing av SOSI-filer rett inn i ArcMap.

Oppdateringer

Da ArcGIS Desktop ikke forventes i nye versjoner, vil oppdateringer/nye subversjoner være begrenset til de som følger av feilrettinger.

Hva trenger du?

NT for Desktop fungerer på alle nivåer av ArcGIS. Du kan få mer ut av produktet ved å knytte det til abonnement på Geodatas tjenester: Så langt krever bakgrunnskarttjenestene og geokodingssøk abonnement. Et antall lisenser på NT for Desktop gir fri tilgang til en rekke hjelpemidler for ArcGIS-brukere utviklet av Geodata, som datamodeller, symbolfiler, FME-lastemodeller
m.m..

Hva får du?

  • Støtte for lesing av sosi-filer direkte i ArcMap
  • Rask tilgang til Geodatas tjenester, som historiske bilder, cacher og lokasjonssøk.
  • Informasjon fra Matrikkelen
  • Informasjon fra stedsnavnregisteret
  • Søk og henting av karttjenester fra Norge Digitalt
  • Søk mot alle vanlige geografiske begreper
  • SePlan-oppslag mot sentral planbase hos Kartverket


Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.