Norske Tilpasninger for Geocortex

4.0

Norske tilpasninger for Geocortex (tidl NT for web)

Geocortex Essentials er et ledende produkt for utvikling av funksjonsrike webløsninger basert på ArcGIS Server. Norske tilpasninger er et tillegg til Geocortex Essentials. Med Norske tilpasninger for Geocortex får du tilgang til norske datakilder og tjenester i en web-GIS plattform med omfattende funksjonalitet.

Hvordan fungerer det?

NT for Geocortex er et separat installert tillegg til ArcGIS Server med Geocortex. Funksjonene er implementert som Geocortex workflows. Disse er et sett med standardsøk mot matrikkel og stedsnavn, matrikkelrapport, visning av historiske bildeserier, grunnbokoppslag/-rapport og Infoland-oppslag. Du kan bestille kartdata (FKB, ortofoto og avledede data), innhente karttjenester fra Geodata og Norge Digitalt sin tjenestekatalog, naboliste og eierliste samt få oversikt over planstatus via Kartverkets tjeneste.

Oppdateringer

Det kan forventes 1-2 produktoppdateringer i året. Når endringer i rammebetingelser (matrikkel, tjenestekatalog, ..) gjør oppdatering nødvendig, vil hotfix bli stilt til rådighet.

Hva trenger jeg?

NT for Geocortex fungerer på de nyeste versjonene av av ArcGIS Server, Geocortex og HTML5- viewere. Du kan øke funksjonalitet og ytelse ved å abonnere på Geodatas matrikkeltjenester. Hvis du ikke ønsker dette og kan dra nytte av rettigheter gjennom Norge Digitalt, er utgave som anvender Matrikkel-innsynsAPI aktuell

Hva får du?

  • Tilgang til norske datakilder og tjenester
  • Tilgang til matrikkelen
  • Informasjon fra stedsnavnregisteret
  • Søk og henting av karttjenester fra Norge Digitalt
  • Visning av historiske flyfoto
  • Utrekk av kartdata (FKB og/eller N-serie)
  • Grunnboksinfo fra Kartverket eller Ambita. Borettsrapport fra Ambita.
  • Oppslag mot Infoland.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.