GeoSOSI

GeoSOSI inneholder det du trenger for å hente ut originale norske data på SOSI-format, der det foreligger formelle krav til innholdet. Import av SOSI-data til sluttbrukerformat er enkelt, og du kan bruke FME sin håndtering av datastruktur for å oppnå ønsket sluttresultat. GeoSOSI brukes til uttrekk av reguleringsplanforvaltningsbaser, uttrekk av data fra Infoland og løpende innlegging av oppdateringer og fulle datasett fra nasjonale dataeiere i vårt geodatavarehus. Nasjonale dataeiere bruker GeoSOSI for å tilfredsstille SOSI-leveransekrav.

Hvorfor GeoSOSI

Norsk geodataproduksjon er sterkt regulert av omfangsrike standarder, og det er avgjørende å ha verktøy som er tilpasset disse. Vi har tilpasset GeoSOSI til kundenes mest krevende behov siden første «Norge Digitaltkompatible» versjon i 2008.

Hvordan fungerer det?

GeoSOSI innehar SOSI-formatparametre og oppsett for egenskapsmapping spesialtilpasset SOSI-egenskapsstruktur. Derfor kan du kjøre de aller fleste konverteringsjobber med enkle oppsett i FME Quick Translator, uten å involvere FME Workbench og modellering. Topologihåndtering er også designet for å fungere uavhengig av workbench. Dette forenkler brukerens hverdag.

Oppdateringer

Konfigurerbart innhold, som SOSI definisjonsfiler og topologiregler, oppdateres løpende og er nedlastbart. GeoSOSI kommer vanligvis i 2 årlige versjoner. Vi er klare med ny versjon når årsversjon av FME foreligger.

Hva trenger jeg?

Anbefalt plattformprogramvare for GeoSOSI er FME Professional – eller Esri Edition.

Hva får du?

  • SOSI-eksport slik det kreves i nasjonal infrastruktur
  • Import med autogenerering av sluttbrukerbase eller med mapping til en som finnes fra før

Teknisk informasjon

  • Krav om tilgjengelig ArcGIS/Pro (et FME-krav) hvis skriving til/lesing fra Geodatabase. Ellers ikke.
  • Håndtering av mer enn 200 identifiserte SOSI-krav
  • Egen Utilities-pakke med spesielle funksjonerØnsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.