Geodata | GeoSOSI

GeoSOSI

GeoSOSI inneholder det du trenger for å hente ut originale norske data på SOSI-format, der det foreligger formelle krav til innholdet. Import av SOSI-data til sluttbrukerformat er enkelt, og du kan bruke FME sin håndtering av datastruktur for å oppnå ønsket sluttresultat. GeoSOSI brukes til uttrekk av reguleringsplanforvaltningsbaser, uttrekk av data fra Infoland og løpende innlegging av oppdateringer og fulle datasett fra nasjonale dataeiere i vårt geodatavarehus. Nasjonale dataeiere bruker GeoSOSI for å tilfredsstille SOSI-leveransekrav.

Hvorfor GeoSOSI

Norsk geodataproduksjon er sterkt regulert av omfangsrike standarder, og det er avgjørende å ha verktøy som er tilpasset disse. Vi har tilpasset GeoSOSI til kundenes mest krevende behov siden første «Norge Digitaltkompatible» versjon i 2008.

Hvordan fungerer det?

GeoSOSI innehar SOSI-formatparametre og oppsett for egenskapsmapping spesialtilpasset SOSI-egenskapsstruktur. Derfor kan du kjøre de aller fleste konverteringsjobber med enkle oppsett i FME Quick Translator, uten å involvere FME Workbench og modellering. Topologihåndtering er også designet for å fungere uavhengig av workbench. Dette forenkler brukerens hverdag.

Oppdateringer

Konfigurerbart innhold, som SOSI definisjonsfiler og topologiregler oppdateres løpende og er nedlastbart. GeoSOSI kommer i 2-3 årlige versjoner. Vi er klare med ny versjon når årsversjon av FME foreligger.

Hva trenger jeg?

Anbefalt plattformprogramvare for GeoSOSI er ArcGIS for Desktop og FME Professional – eller Esri Edition.

Hva får du?

  • SOSI-eksport slik det kreves i nasjonal infrastruktur
  • Import med autogenerering av sluttbrukerbase eller med mapping til en som finnes fra før
  • SOSI – leser der FME er extended til ArcGIS

Teknisk informasjon

  • Krav om tilgjengelig ArcGIS (et FME-krav) hvis skriving til/lesing fra Geodatabase. Ellers ikke.
  • Håndtering av mer enn 200 identifiserte SOSI-krav
  • Egen Utilities-pakke med spesielle funksjonerØnsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Roy Svarliaunet

Roy Svarliaunet
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.