Planregister for ArcGIS

Planregister for ArcGIS gir deg et effektivt planregister som oppfyller norske lovkrav. Registeret er basert på KMD’s spesifikasjon og GeoIntegrasjon. Det er fullt ut basert på ArcGIS. ArcGIS Desktop gir mulighet for redigering og analyse og med ArcGIS Server og Planinnsyn-appen får du innsyn i planer og arkivmateriale på intra- og internett.

Hvordan fungerer det?

Planregister for ArcGIS har en register-redigeringsmodul som tillegg til ArcGIS for Desktop. Applikasjonen samspiller med Arealplan for ArcGIS i utarbeiding og forvaltning av planbase og planregister.

Systemintegrasjon og dialog

ArcGIS-plattformen supplerer Planregister for ArcGIS' «Tradisjonelle plandialog», med tidslinje og saksjournal fra SAK/Arkivsystem, med en dynamisk og publikumsvennlig mulighet. Via ArcGIS Online får du løpende oppfølging av planprosessen, koplet opp mot sosiale medier. ArcGIS Server rest-tjenester gir integrasjonsmuligheter som går langt utover de som er støttet via implementasjonen av GeoIntegrasjonsstandarden og legger grunnlag for samspill med kommunale tjenesteportaler og ulikartede systemer. Det blir dermed enkelt å skalere systemet opp til støtte for ulike arkivsystemer og oppslag.

Hva trenger jeg?

Planregister for ArcGIS fungerer på de nyeste versjonene av av ArcGIS Desktop og ArcGIS Server. Planinnsyn er basert på HTML5 og krever ikke noe programvaretillegg.

Hva får du?

  • Et moderne planregister som støtter norske lovkrav
  • Innsyn til planinformasjon via web
  • Full oversikt over alle planene
  • Integrasjon med kommunens SAK-/arkivsystem

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Knut Fredrik Sæther
Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.