Arealplan for ArcGIS

Arealplan for ArcGIS inneholder et vell av tilpasninger, tilleggsfunksjonalitet og veiledninger for bruk av ArcGIS Desktop i forvaltning av originale norske data. Dataforvaltning er ofte tidkrevende, med stor fallhøyde om noe skulle gå galt. Riktige og effektive verktøy er avgjørende for å holde vektordata i oppdatert tilstand og i tråd med fagområdestandarden.

Hvorfor arealplan for ArcGIS?

Norsk geodataproduksjon er sterkt regulert av omfangsrike standarder, og det er avgjørende å ha verktøy som er tilpasset disse. Arealplan for ArcGIS har SOSI-datamodeller, symbolsett, oppsett for kvalitetssikring og massiv-feilrettingsverktøy som er nødvendige tillegg til ArcGIS.

Hvordan fungerer dette?

Til de vanligste dataforvaltningsoppgavene finnes det ferdige oppsett som forenkler og effektiviserer. Arealplan for ArcGIS har tilleggsverktøy som er skreddersydd for datavask. Kvalitetssikring ivaretas av ferdige oppsett for DataReviewer. Veiledninger for plan- og basisdata forklarer arbeidsløypene.

Oppdateringer

Konfigurerbart innhold, som symbolsett, mxd’er, DataReviewer-batchfiler og FMEmodeller oppdateres løpende og er nedlastbart. Arealplan for ArcGIS kommer i ny versjon ca 1 gang årlig.

Hva trenger jeg?

Anbefalt programvare for forvaltning av basisdata og formelle temadata er ArcGIS Desktop Standard, Arealplan for ArcGIS og DataReviewer.

Hva får du?

  • Massivrettingsverktøy
  • Datamodeller og tilpasninger til disse
  • Spesielle verktøy for arealplandata
  • Nødvendige romlige søk

Teknisk informasjon

  • Basert på ArcGIS for Desktop
  • Hovedinnhold er programkomponenter
  • En lang rekke konfigurerbare sluttbrukerkomponenter følger også produktet.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Knut Fredrik Sæther

Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.