Arealplan for ArcGIS Pro

3.2

Arealplan for ArcGIS Pro

Arealplan for ArcGIS inneholder nødvendige verktøy, konfigurasjoner og veiledninger for bruk av ArcGIS Pro i forvaltning av arealplaner. Dataforvaltning er ofte tidkrevende, med stor fallhøyde om noe skulle gå galt. Riktige og effektive verktøy er avgjørende for å holde vektordata i oppdatert tilstand og i tråd med fagområdestandarden.

Hvorfor arealplan for ArcGIS?

Norsk geodataproduksjon er sterkt regulert av omfangsrike standarder, og det er avgjørende å ha verktøy som er tilpasset disse. Arealplan for ArcGIS Pro har SOSI-baserte datamodeller, symbolsett, oppsett for kvalitetssikring og massiv-feilrettingsverktøy som er nødvendige tillegg til ArcGIS. Sammen med vårt GeoSynkroniseringsprodukt, utgjør dette et komplett forvaltningsopplegg for reguleringsplaner.

Hvordan fungerer dette?

Til de vanligste dataforvaltningsoppgavene finnes det ferdige oppsett som forenkler og effektiviserer. Arealplan for ArcGIS har tilleggsverktøy som er skreddersydd for datavask. Kvalitetssikring ivaretas av ferdige oppsett for DataReviewer. Veiledninger for plan- og basisdata forklarer arbeidsløypene.

Oppdateringer

Konfigurerbart innhold, som symbolsett, mxd’er, DataReviewer-batchfiler og FME-modeller oppdateres løpende og inkluderes i nye nedlastbare filsett. Arealplan for ArcGIS Pro kommer i ny versjon ca 1 gang årlig.

Hva trenger jeg?

Anbefalt programvare for forvaltning av basisdata og formelle temadata er ArcGIS Pro Standard, Arealplan for ArcGIS Pro og ArcGIS DataReviewer.

Hva får du?

  • Massivrettingsverktøy
  • Datamodeller og tilpasninger til disse
  • Tools for effektivisering

Teknisk informasjon

  • Basert på ArcGIS for Pro
  • Hovedinnhold er fagdomenetilpasninger for arealplan

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Knut Fredrik Sæther
Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.