Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike bransjer og sektorer:

Havvind

Utbygging og drift av havvind krever tilgang til sentrale datasett, risikoanalyser, kunnskap om havbunnen, systemer for monitorering, beredskapsplaner og mye mer.

De aller fleste av disse elementene har en geografisk komponent, og geografiske data og analyser er derfor en avgjørende faktor hele veien fra konsesjonssøknad til drift og leveranse av strøm. Det kan også være verktøy for å regne på prosjektkostnader, LCOE (Levelized Cost of Energy) etc.

I Geodata er vi spesialister på geografiske data og teknologi og vi har lang erfaring med å levere løsninger til olje og gass på norsk sokkel.

Nå skal vi benytte den kunnskapen til å bidra til et norsk havvindeventyr.


Meld deg på nyhetsbrev om vårt arbeid innen fornybar energi.

Vi kan bidra i alle faser:

Prekvalifisering og konsesjonssøknad

For å bli kvalifisert og videre søke om konsesjon, kreves det detaljert kunnskap om området. Geodata gir deg samlet tilgang til nødvendige data og en teknologisk plattform der du enkelt kan gjøre nødvendige analyser i kombinasjon med egne data.

En av de største usikkerhetene i et havvindprosjekt er uforutsette grunnforhold. Grunnforholdene påvirker prosjektkostnader, prosjektdesign, prosjektplaner, konstruksjonsmetoder, lønnsomhet, helse og sikkerhet og kan også føre til alvorlige miljøskader. Geodata har verktøyene som skal til for å kartlegge og analysere komplekse grunnforhold og minimere prosjektrisiko.

Et annet viktig ledd i forarbeidet er å identifisere havneområder som er egnet for utbygging av havvindbaser. Dette hjelper vi også til med ved bruk av ulike analyser som tar høyde for logistikk, reguleringsplaner, eiendomsinformasjon, havnedybde, lokal industri osv. I tillegg setter vi deg i stand til å gjøre mye av denne jobben selv med verdens mest utbredte programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS) - ArcGIS fra Esri.

Installasjon

I denne fasen er det behov for systemer for å følge utviklingen av installasjonene samt ha kontroll på logistikk og levende data. Det er viktig å gjøre denne prosessen mest mulig effektiv og forhindre påvirkning av natur og miljø. Også her er geografiske analyser og systemer sentralt for å følge med og ta de riktige beslutningene. Vi har løsningene for hvordan man kan håndtere en real-time situasjon, for å effektivisere og optimalisere.

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Operasjon og vedlikehold

Monitorering av produksjon og beregninger og kontroll på alt fra vindhastighet til produksjon krever operasjonelle dashboards som snakker med ulike systemer. Det gjør våre løsninger, som samtidig kan gi deg ett nødvendig bilde av vedlikeholdsbehov og planlegge optimal nedetid ved å ta hensyn til vær og vind, bølger, fuglemigrasjon osv.

I tillegg er det viktig å ha kontroll ved uforutsette hendelser som krever strakstiltak. Ett eksempel på det er områder med mye skipstrafikk som utgjør en risiko for utslipp. Da er det viktig ha gode beredskapsverktøy som gir svar på hvilke ressuser som er i området hvor hendelsen fant sted, hvor nærmeste tilgjengelig ressurser er lokalisert, kontakt informasjon osv. Her er geografi og vår teknologi en essensiell komponent.

Decommisioning

All data, kart og applikasjoner benyttet igjennom prosjektets livsløp kan en også dra nytte av når en skal planlegge prosjektavvikling, utarbeidelse av dokumentasjon, tilbakelevering til myndighetene osv.

Se video med eksempler på mulighetene:

Vi har holdt et webinar og vi har vist eksempler og demoer av mulighetene knyttet til havvind og geografisk teknologi på vår konferanse GeoTek. Under ser du disse videoene som gir deg god innsikt i hva som er mulig:

Produkter og tjenester

ArcGIS fra Esri

Verdens ledende geografiske programvare

ArcGIS fra Esri består av flere ulike programvarer og løsninger og dekker alle behov innenfor fagområdet GIS. Den nyeste teknologien ligger i bunn. Lær mer om: ArcGIS fra Esri

Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Trenger du hjelp til å lage en løsning?

Få bistand til å lage løsninger der geografi spiller en sentral rolle. Vi tilbyr også rådgivning og strategiarbeid. Lær mer om: Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Risikodata, bakgrunnskart, andre data

Vi tilbyr en rekke data og kan også skaffe og implementere data du trenger

Geodata tilbyr relevante data som kan tas rett inn i kartet. Lær mer om: Risikodata, bakgrunnskart, andre data

Geografisk analyse

Geografiske analyser er avgjørende for en god gjennomføring

Vi kan gjøre analysene for deg eller du kan kjøpe nødvendige verktøy eller ferdige løsninger. Lær mer om: Geografisk analyse

Snakk med oss om havvind! Vi har kompetanse og verktøy til å hjelpe deg hele veien!