Superkalkulator simulerer konsekvensene av oljeutslipp

Et oljeutslipp kan gi betydelige følger for naturen og livet både på land og i havet. Nå kan vi regne på risiko for hendelser ved å bruke en avansert simuleringskalkulator, med et brukerverktøy utviklet av Geodata.


Under panseret på løsningen ligger en rekke matematiske beregninger gjennomført av Norges beste fagmiljøer på området. ERA Acute skal implementeres som den nye miljørisikometodikken (Environmental Risk Assessment Methodology) og bransjestandarden for all miljørisikorapportering på den norske kontinentalsokkelen.

Miljørisikovurdering er en viktig del av planlegging og gjennomføring av olje- og gassvirksomhet og før oljeselskap kan gjennomføre aktiviteter på norsk sokkel må de levere dokumentasjon på hva som kan påvirkes ved uønskede hendelser, gjennom en miljørisikorapport.

Kort fortalt visualiserer verktøyet hvordan et potensielt olje- eller gassutslipp påvirker det biologiske miljøet for kystlinjen, havoverflaten, vannsøylen og havbunnen.

Formålet med miljørisikometodikken er å vurdere og sikre akseptabel miljørisiko for olje og gass operasjoner offshore, med sikte på å minimere risikoen for miljøet. ERA Acute verktøyet brukes for å evaluere den potensielle risikoen for et akutt oljeutslipp i det marine miljøet.

Krav til miljørisikorapportering

På oppdrag fra Equinor og Total EP Norge har Geodata sammen med fagmiljøer fra Acona, Akvaplan-niva, DNV-GL og SINTEF utviklet et software – verktøyet – som bransjen kan bruke i miljørisikokartlegging.

Det er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass som forvalter denne løsningen og som gjør den tilgjengelig for alle operatører med virksomhet på Norsk sokkel.

Kartsentrisk tilnærming

Alle data kjøres gjennom en kjernekalkulator, som er laget av SINTEF. Output av kalkulatoren vises i vår løsning, og vi har laget et brukervennlig verktøy som kan brukes av oljeselskapene. Her får de grafiske bilder og kart og tabeller og grafer. Dette tas med i miljørisikorapportene oljeselskapene utformer.

Geodata er ledende på kartsentrisk teknologi som evner å håndtere store mengder data og visualisere dette på en god måte, og dette har vært en viktig kompetanse og teknologi i utviklingen av ERA Acute.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ådne Kyllesø
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.