Slik fikk Sør-Odal med seg innbyggerne i sentrumsutviklingen på Skarnes

Skarnes sentrum skal bli et samlingspunkt i kommunen. En digital portal ble en viktig del av løsningen for å involvere innbyggerne i planene.


21 millioner kroner skal investeres over tre år for å utvikle sentrum i Sør-Odal. I tillegg kommer det eksterne midler og bistand fra Bane NOR og Innlandet fylkeskommune.

Kommunen ønsket reell brukermedvirkning i utviklingsarbeidet.

– Vi ønsket å legge til rette for å kunne formidle, få innspill og nå ut til innbyggere og interessenter bredere enn en mer tradisjonell fremgangsmåte, forklarer GIS-ansvarlig i utviklingsenheten, Kay Henning Kleverud.

Bred involvering i kommunen først

Innledningsvis ble det gjennomført møter mellom ulike fagsektorer i kommunene, som kultur, frivillighet, barn- og unge, kommunalteknikk, utvikling, kommunikasjon, samt alle kommunalsjefer og kommunedirektør.

– Vi fikk svært god respons på planene våre for innbyggermedvirkning både fra ledelse og politikere, så vi var godt motivert til å sette i gang, forteller GIS-ansvarlig i utviklingsenheten, Kay Henning Kleverud.

Utviklet en digital medvirkningsportal

Høsten 2021 ble en egen medvirkningsportal lansert.

Denne ble utviklet av en prosjektgruppe bestående av GIS-ansvarlig, prosjektrådgiver, kommunalteknikk og arealplanlegger.

– Et viktig poeng for oss var å gjøre dette enkelt for alle målgruppene, at alt kunne finnes på ett sted, og at det var mobilvennlig, forteller Kay Henning.

Portalen er bygget opp ved hjelp av Experience Builder i ArcGIS Online, og inneholder både generelle spørreundersøkelser, men også mulighet for å kunne gi stedfestede innspill gjennom Innbyggerdialog i 3D og 2D.

Planene ble formidlet gjennom et Storymap, som ble publisert ut til innbyggerne. Når innspillene etter hvert kom inn, så de også behovet for å sette opp et dashboard, for å formidle svarene tilbake til publikum.

Faksimile fra Glåmdalen Avis.

– Du trenger en god medvirkningsplan

Sør-Odal kommune jobbet også godt med å lage en god medvirkningsplan – en kommunikasjonsplan som definerte målgrupper og hvordan de kunne nås.

– Vi la ut informasjon på kommunen sin Facebook-side jevnlig. I tillegg fikk vi drahjelp fra lokalavisa og hengte opp flyers med QR-kode på infotavler i sentrum, forteller Kay Henning.

For å nå de yngste, ble skolene kontaktet for å nå fram med informasjon til elevene, og det ble hengt opp infotavler på bibliotek, kjøpesenter og lignende.

Utviklingsplanene ble også lagt fram for elevråd, barn- og unge, eldreråd, funksjonshemmedes råd. Dette gav kommunen et bredt perspektiv i prosessen.

– Totalt har vi fått nesten 400 innspill i denne prosessen. Tatt i betraktning at dette er et prosjekt i en tidlig fase og størrelsen på kommunen er vi godt fornøyd med responsen. I tillegg er jo dette første gangen vi går ut til publikum på denne måten.

Her kan du se igjennom Storymap-et, som kommunen sendte ut til innbyggerne:

Kay Henning Kleverud er GIS-ansvarlig i utviklingsenheten i Sør-Odal kommune. Her i godt driv i pacraft på Glomma, like ved Skarnes sentrum.

Fleksible verktøy i ArcGIS Online

Kay Henning og hans kolleger har brukt en rekke verktøy fra ArcGIS Online for å skape dialogen med innbyggerne.

Innbyggerdialog 3D og 2D er satt opp for å kunne få stedfestede svar fra publikum, mens Survey123 er brukt for å få mer generelle svar.

Dashboard gir en fin presentasjon av svarene de har fått inn, mens Experience Builder er brukt som portalen som syr det hele sammen og gjør portalen mobilvennlig.

– Det har vært relativt enkelt å sette opp portalen i standardløsningene som følger med ArcGIS Online. Kreativitet med å teste og bomme litt underveis er en del av det som er spennende før man kommer i mål, det er først når du er fornøyd at du deler løsningen ut til publikum.

– Fleksibiliteten i løsningen gjorde at vi kunne følge den strategien vi hadde satt for prosjektet vårt, avslutter Kay Henning.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Knut Fredrik Sæther

Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.