Effektive kartleveranser i Tromsø

Tromsø kommune bruker ArcGIS for å helautomatisere produksjonene av kart og dokumenter som brukes ved eiendomssalg og i byggesaker.

Effektive kartleveranser i Tromsø

Tromsø kommune bruker ArcGIS for å helautomatisere produksjonene av kart og dokumenter som brukes ved eiendomssalg og i byggesaker.

Utfordringen

Tromsø kommune har drøyt 73 000 innbyggere. Veksten i befolkningen har vært økende gjennom flere tiår, og etterspørselen etter boliger er stor. Det bygges stadig nye boliger og det omsettes et stort antall boliger hvert år. Kommunen opplever stor etterspørsel og har satt seg som mål å være god på levering av kommunale data.

Tromsø kommune ønsket seg en løsning som kunne erstatte manuelle arbeidsprosesser og få på plass en helautomatisert løsning for å levere elektroniske kart og dokumenter som brukes ved eiendomssalg og i byggesaker – såkalte meglerpakker.

Den første effekten vi ønsker å ta ut er automatisk produksjon av både meglerpakker og situasjonskartpakker til byggeprosjekter. Da slipper vi ca. 2 500 manuelle produksjoner pr år, og kundene skal få produktene levert i løpet av kun få minutter, uavhengig av kommunens åpningstider. Målet er at meglerpakken blir så god at meglerne velger å trykke et ferdig sammendrag direkte i salgsprospektet, uten videre bearbeiding.

-Hugo Martinsen, Tromsø kommune.

Løsningen

Gjennom kraftige geografiske analyser og verktøy i ArcGIS fra Geodata, leverer Tromsø kommune gode og lettleste temakart og rapporter både til meglere og byggebransjen. Løsningen bruker webtjenester for å hente nødvendig informasjon og kartlag fra Tromsø kommune, i tillegg til data fra Geodatas geografiske datavarehus, Geodata Online.

Tromsø kommune satte flere krav til løsningen:

  • Informasjonen som leveres skal være lett å forstå og av høy kvalitet.
  • Informasjonen skal være relevant for den eiendommen som det søkes på. Innholdet i dokumentene som produseres skal endres dynamisk ut fra hva som finnes på og rundt eiendommen.
  • Det skal være enkelt og intuitivt å bestille. Løsningen benytter Ambitas Infoland som nettbutikk, men løsningen skal også kunne integreres mot andre nettbutikker.
  • Løsningen skal være robust, oppdatert og skalerbar. I kulissene bak Infoland går det tjenester som driftes av Geodata i nettskyen.

Fordeler

Gjennom automatiserte løsninger for formidling av kartdata oppnår Tromsø kommune flere gevinster: 

Innad oppnår kommunen effektivisering ved at manuelle arbeidsprosesser automatiseres og åpner for nye muligheter i saksbehandlingen.

Utad fremstår kommunen som effektiv og profesjonell ved at leveringstiden blir langt raskere og at leveransene har god kvalitet.

Disse produktene måtte til for å lage løsningen:

ArcGIS fra Esri

Esri er verdens ledende leverandør på programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS). Med ArcGIS kan du koble data mot kart for å se nye sammenhenger og ta bedre beslutninger.

Eiendomsdata

En komplett kopi av Matrikkelen. Gir deg oppdaterte data til analyser, statistikk, søk og rapportering.

Bakgrunnskart

Ulike bakgrunnskart basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Tilgjengelig i flere formater, projeksjoner og stiler.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Knut Fredrik Sæther

Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.