NVE flytter karttjenestene til skyen

Høyere kvalitet, økt fleksibilitet og stabilitet er viktige mål når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flytter sine geografiske tjenester i skyen.


NVE
GIS-spesialist Ivar Olaf Peereboom og prosjektleder, Eli K. Øydvin flytter NVEs geografiske tjenester i skyen sammen med Geodata.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i kraft av sine oppgaver en sterk tilknytning til geografiske data.

Ansvarsområdene er mange, og kjerneansvaret er å forvalte vann- og energiressursene i Norge. I tillegg ivaretar NVE det statlige ansvaret innen flom- og skredforebygging. Tilfanget av geografiske data er betydelig, og kart- og datatjenestene som NVE forvalter og tilbyr er omfattende.

Nå skal karttjenestene i skyen, og det er flere grunner til at de har gjort dette valget.

– De siste årene har bruken av våre karttjenester økt betydelig, både internt og eksternt. Karttjenester er blant annet viktig del i operative systemer, eksempelvis i vår nasjonale flom- og skredvarsling. Dette betyr at vi må sette høyere krav til både ytelse, oppetid og skalering ved hendelser. Disse kravene kunne vi ikke opprettholde med den infrastrukturen og driftskompetanse vi har per i dag, sier GIS-spesialist Ivar Olaf Peereboom.

Tor Egil Aas

Kundeansvarlig i Geodata, Tor Egil Aas.

– Kompetent fagmiljø i NVE

NVE er én av Geodatas eldste kunder og har fulgt ArcGIS-teknologien gjennom flere tiår. Når de nå flytter alle karttjenestene i skyen, betyr det i praksis at Geodata tilrettelegger for mottak, oppdateringer og overvåkning av data fra NVE, mens direktoratet selv kan flytte fokus fra driftsoppgaver på egne servere til operative oppgaver.

– Den største forskjellen blir at vi får nye rutiner for å publisere karttjenester og vedlikeholde dataene våre i skyen. Vi trenger mindre kunnskap på ArcGIS Server drift, men må øke kunnskapen av ETL-prosesser, sier GIS-spesialist i NVE, Ivar Olaf Peereboom.

– NVE har et svært kompetent fagmiljø innenfor kart, geografiske fagdata og -tjenester. De har fulgt teknologien hele veien og er en moden organisasjon med tanke på teknologien som vi jobber med. Å flytte karttjenesten sine i skyen opplever jeg som både en naturlig og viktig utvikling for NVE, sier kundeansvarlig i Geodata, Tor Egil Aas.

GIS-tjenestene fra NVE flyttes nå fra egne, interne servere til Amazon Web Services, som driftes av Geodata.

Bratthetskartet fra NVE – https://temakart.nve.no/tema/bratthet – er en av karttjenestene som skal kjøres fra skyen.

– Viktig strategisk grep å velge skydrift

Prosjektleder i NVE, Eli K. Øydvin forteller at Geodatas skymiljø leverer både infrastrukturen og driftskompetanse NVE trenger for å møte kravene framover.

– I NVE har det vært satsning på GIS og bruk av geografiske tjenester, og vi har etablert mer enn 100 ulike karttjenester som dekker alt fra hydrologiske data, bre, sikringstiltak, faresoner flom og skred, vannkraft mv. til analysetjenester som Nevina, vindressurser mm. Med et så stort omfang av karttjenester var det derfor et viktig strategisk grep for oss med satsning på skybasert løsning for mer driftssikker infrastruktur og vedlikehold av karttjenester, og som overvåkes og driftes av et større og kompetent fagmiljø, sier Øydvin.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.