Geografisk teknologi reduserer montørarbeidet vesentlig

Hver dag oppstår det tusenvis av hendelser som krever tilsyn i nettet til Telenor. For selskapene som retter opp i feilene, har arbeidsdagen gått fra tidkrevende analoge prosesser til kun et tastetrykk.


I bilen på vei til oppdrag sitter telemontør Thomas Barlien. Han jobber i Eltel Networks, et av selskapene som feilretter i Telenors nett. I et års tid har han hatt førstehåndserfaring med appen Technical Field Service – en app spesiallaget for samtlige montører som jobber med feilretting på nettet til Telenor.

– Arbeidshverdagen har blitt litt mer high-tech. Det er en ting vi har ventet lenge på, også slipper vi alt det papirarbeidet, forteller Barlien.

Tidligere måtte alle telemontørene som daglig jobber med nettet til Telenor ringe inn til et kundesenter for å kunne utføre nødvendige tester for å sikre at feilene ble rettet opp. Skademeldinger måtte føres på papir, skrives ut og signeres. De lange telefonkøene til supportavdelingen gjorde at oppdrag som i prinsippet kun ville tatt én time, kunne ende opp med å ta dobbelt så lang tid.

Espen Fjeld, Telenor.

– Vi ønsket å lage et verktøy som skulle forenkle og digitalisere hverdagen til montørene og som reduserer trykket på supportavdelingen vår. Det sier Espen Fjeld i Telenor, som har jobbet tett sammen med teknologiselskapet Geodata i utviklingen av appen.

«Alle» funksjoner på én flate

Geodata er spesialisert innenfor geografisk teknologi, og kjernekompetansen deres ligger i utviklingen av karttjenester. For å forenkle og digitalisere hverdagen til montørene skulle de viktigste funksjonene samles på én plattform. Alt fra testing, innføring av skademeldinger og et digitalt kart over Telenors nett.

– Nå mottar montøren arbeidsordren direkte i appen, og de gis tilgang til all den informasjonen de trenger for å utføre jobben. Når montøren da kommer til området som skal utbedres eller rettes opp, har han i dag mulighet til å kjøre de testene som trengs for å være sikker på at feilen faktisk er rettet opp. Dette skjer på sekunder, og bidrar til at montøren raskere kan følge opp neste arbeidsordre på lista, forklarer kundeansvarlig i Geodata, Morten Hjallum.

Telenor er eier av kritisk infrastruktur og står for en stor del av all datatrafikk i Norge. De er også underlagt Nasjonal sikkerhetsmyndighets lover og regler, og dermed kan de ikke eksponere hele nettet i ett kart til en enkelt montør.

– Appen tar høyde for at ingen montører får innsyn i hele nettet til Telenor i ett kart. Hovedtanker er at ved en enkelt arbeidsordre får man kun et mindre kartutsnitt rundt feilrettingsområdet, for eksempel en radius på 500 meter rundt en bolig med tilhørende infrastruktur, sier Hjallum.

En digital montør

Ute i felt skal appen fungere som en digital montør, der den faktiske montøren skal slippe å være avhengig av å spørre andre om hjelp. Telemontør Barlien forklarer at det nå går mye raskere å få oversikt og legger til:

– På de jobbene som krever at vi må ringe inn til Telenor, er telefontiden blitt mye kortere, rett og slett fordi det er færre som er nødt til å ringe inn.

Han trekker også frem mobiliteten som et viktig element.

– Jeg vil helst ha alt på telefonen. PC-en er ikke god å ha med seg ut i felt og kan ta lang tid å starte opp. Nå er det bare å dra opp mobilen fra lommen og trykke på en knapp, så er jeg inne, sier telemontøren.

Morten Hjallum, Geodata.

Appen er fortsatt under utvikling, og intensjonen er at Barlien og hans kolleger skal få (nesten) alt på telefonen.

– Det jobbes med å integrere alle de viktigste funksjonene for montørene i appen, og vi ønsker at montørene kan gjøre mer av det arbeidet som vi i Telenor må gjøre i dag, forklarer Fjeld i Telenor.

– Både Telenor og vi i Geodata har store ambisjoner om hvilke prosesser vi kan digitalisere med tanke på montørene, slik at det blir enda enklere å være montør for Telenor i fremtiden, forteller Hjallum avslutningsvis.Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Morten Andre Hjallum
Morten Andre Hjallum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.