Løsningen som gir oss alle kartdata i Norge

I Norge har vi ett nasjonalt nettsted for kartdata og annen stedfestet informasjon – Geonorge.no. Der kan man søke etter og få tilgang til enorme mengder kartdata, en ganske unik løsning i verdenssammenheng. Kompleksiteten i bakhånd har vi i Geodata stått for.


Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon. Geonorge utvikles og driftes av Kartverket på vegne av partene i Norge digitalt samarbeidet.

Motoren i det hele heter FME (Feature Manipulation Engine) og kan enkelt forklares som automasjon og datakonvertering uten koding. Ved hjelp av FME vil dataene konverteres automatisk til det formatet som passer best, slik at man kan bruke tiden til å jobbe med dataene – ikke konvertere dem. Dette gjør det enklere å koble data, dele data med andre, og gir en effektiv og automatisert arbeidsflyt.

FME egner seg spesielt på data i ulike formater som ofte benyttes sammen eller som befinner seg på flere lokasjoner og bak ulike grensesnitt. Geonorge.no er en slik løsning med sitt enorme dataomfang. Løsningen omfatter nesten alle offentlige kartdata i Norge.

175 000 filer og 1,3 millioner jobber

Totalt er det i øyeblikket 34 dataeiere som distribuerer 279 datasett gjennom distribusjonsløsningen. Et par større dataeiere utvikler sin egen distribusjonsløsning og leverer data til Geonorge selv. Totalt blir ca. 175 000 preproduserte filer holdt kontinuerlig oppdatert gjennom Geonorges distribusjonsløsning. FME Server har siden tidlig 2018 utført vel 1.3 millioner jobber.

Tilbake i 2015 stod Geodata for leveranse og installasjon av FME programvare til Geonorge. Denne oppfylte Kartverkets krav til ytelse, stabilitet, sikkerhet og feiltoleranse. I neste fase fikk Geodata oppdraget med å bistå Kartverket med å utvikle selve distribusjonsløsningen for geografiske data, en jobb som startet i 2015 og pågår enda.

Dataene holdes kontinuerlig oppdatert i distribusjonsbasen fra en lang rekke ulike kilder, databaser og tjenester. I denne prosessen transformeres også dataene over til avtalt datamodell (UML) dokumentert i datasettets produktspesifikasjon. Formatene som tilbys er SOSI og GML, Esri Filgeodatabase og PostGIS for en lang rekke datasett og GeoJSON, CSV, GPX m.m. for enkelte datasett. I tillegg leverer Kartverket WMS- og WFS-tjenster fra Geonorge.

Vi er stolte av å bidra til denne komplekse og unike løsningen som gjør flere samfunnsoppgaver i Norge betydelig enklere.

Vil du snakke med oss om denne typen løsning?

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.