Geodata | GIS-ambassadør ved ditt studiested

GIS-ambassadør ved ditt studiested

Er du student ved NTNU, NMBU, UiO eller UiB anbefaler vi deg å bli bedre kjent med vår GIS-ambassadør ved ditt studiested.

En GIS-ambassadør er en student med ansvar for å utføre arbeidsoppgaver tilknyttet GIS og Esri-programvare ved sitt studiested. GIS-ambassadøren kan bl.a. hjelpe deg med:

  • tilgjengeliggjøring og installering av programvare
  • supporthenvendelser
  • å få en oversikt over gratis kurs, webinar og studenttilbud
  • bruk av GIS i din bachelor eller masteroppgave

Kontakt

Er du nysgjerrig og vil vite mer om våre studenttilbud?

kontakt oss:

Ida Frydenberg Daffinrud
HR-Partner

Elise Nilsen
GIS-ambassadør ved UiO

Vebjørn Nordhagen
GIS-ambassadør ved NMBU

Katrine Nguyen
GIS-ambassadør ved NTNU (Gløshaugen)

Beatrice Berg Sætre
GIS-ambassadør ved NTNU (Dragvoll)

For teknisk support, gå til våre supportsider.