Geodata ønsker innspill til klima-og miljøarbeidet

Geodata skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima-og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Inviterer til innspill

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima-og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Innspillene gir nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger som eksterne parter har til Geodata i årene fremover.

Planer for klima-og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Geodata skal arbeide for et dynamisk og lærende arbeidsmiljø som stimulerer den enkelte til å være engasjert, entusiastisk og til å ta eierskap. Geodata skal sikre sine medarbeidere et godt og utviklende arbeidsmiljø, gjennom god tilrettelegging av kompetanseutvikling, en tydelig personalpolitikk og et godt tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø.

Miljøbevissthet skal prege alle deler av Geodata sin virksomhet. Geodata skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift.

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

  • Vi skal redusere vårt klimagassutslipp pr. omsatte krone til et minimum.
  • Innen utgangen av 2025 skal vi ha redusert vårt CO2-avtrykk pr. omsatte krone med 30 % i forhold til 2019.
  • Vi skal ikke ha EE-avfall fra og med 1.1.2024.
  • Innen 1.1.2025 skal andelen CO2 pr. omsatte krone relatert til flyreiser reduseres med 20 % i forhold til 2019.
  • Innen 1.1.2025 skal vi redusere energiforbruket pr. m2 i kontorlokalene i Oslo med 30 %.

Vi skal være blant Norges beste arbeidsplasser fordi vi er et godt og rettferdig sted å jobbe for majoritets-og minoritetsgrupper og tilrettelegge for en arbeidshverdag som sikrer de ansattes trivsel og trygghet.

  • Vi skal være sertifisert som Great Place to Work virksomhet.

Har du innspill til hvordan klima-og miljøpåvirkningen fra våre tjenester kan forbedres?

Send forslag til sustainability@geodata.no

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Hege Sitje
HR-direktør og miljøfyrtårnansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.