Tore Jensen

Geodata

Teknisk rådgiver

Foredrag

ArcGIS Urban

ArcGIS Urban er et nytt produkt fra Esri for å lage, visualisere og samhandle rundt areal- og byplaner gjennom et system av web- og desktopbaserte verktøy. ArcGIS Urban er planlagt lansert senere i 2019, men allerede nå kan vi gi deg en forsmak på hvordan produktet kan bidra til å effektivisere opprettelsen og delingen av planer, visualisere dagens prosjekter, synliggjøre effekter av alternativer, samt støtte samarbeidet mellom offentlige og private interessenter.

Tid Torsdag 28. februar 15.40
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere Tore Jensen, Jørn Kristiansen

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta deg med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Tid Onsdag 27. februar 15.10
Sted Sal A

Foredragsholdere Inge Anundskås, Sindre Engh, Tore Jensen, Jørn Kristiansen, Scott Beckstrøm, Jon Petter Furnée

Smarte byer: verktøy

Geografiske data og analyser er sentralt for å gjøre byene våre bedre å bo i og mer klima- og miljøvennlige. For å få til dette må vi dele kunnskap, erfaring og data på en måte som stimulerer til innovasjon, engasjement og en bedre dialog mellom kommune og innbygger.

Tid Torsdag 28. februar 09.00
Sted Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3

Foredragsholder Tore Jensen