Jørn Kristiansen

Geodata

Teknisk rådgiver

Foredrag

3D i ArcGIS

Det er en stadig økende interesse for 3D og geografiske data. En symbiose av moderne teknologi, data og kreativitet gjør det mulig å skape fremtidens GISdata. I dette foredraget vil du få høre om hvordan dette 3D-innholdet skapes og vi retter søkelyset mot prosessen «fra 2D til 3D» hvor vi viser noen av verktøy som gjør det mulig.

Tid Torsdag 28. februar 13.50
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere Jørn Kristiansen, Eline Kråbøl

ArcGIS Urban

ArcGIS Urban er et nytt produkt fra Esri for å lage, visualisere og samhandle rundt areal- og byplaner gjennom et system av web- og desktopbaserte verktøy. ArcGIS Urban er planlagt lansert senere i 2019, men allerede nå kan vi gi deg en forsmak på hvordan produktet kan bidra til å effektivisere opprettelsen og delingen av planer, visualisere dagens prosjekter, synliggjøre effekter av alternativer, samt støtte samarbeidet mellom offentlige og private interessenter.

Tid Torsdag 28. februar 15.40
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere Tore Jensen, Jørn Kristiansen

BIM – GIS «millimeter møter meter»

GIS og CAD har historisk ofte blitt sett på som konkurrerende teknologier. I de senere årene har dette skillet gradvis opphørt, mye takket være digitaliseringen. Muligheten ved å lagre store mengder data, samt prosessering og visualisering av disse over internett, vil gjøre BIM-GIS integrasjonen meget verdifull. I dette foredraget vil vi se nærmere på hvordan vi kan integrere BIM i tradisjonelle GISprosjekter, «hvor stopper GIS og hvor startet BIM»? Hvordan kan GIS-BIM samspillet være med på å legge grunnlaget for den perfekte digitale tvilling?​

Tid Torsdag 28. februar 14.20
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere Jørn Kristiansen, Siril Hafstad

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta deg med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Tid Onsdag 27. februar 15.10
Sted Sal A

Foredragsholdere Inge Anundskås, Sindre Engh, Tore Jensen, Jørn Kristiansen, Scott Beckstrøm, Jon Petter Furnée