Installasjon av Esri- og SAFE lisensserver på samme maskin

Brukere som kjører både ArcGIS for Desktop og FME, trenger lisensservere for begge to. FME kan ikke brukes på Esri sin lisensserver, og omvendt. Er man da tvunget til å installere disse på to ulike maskiner?

Dersom man installerer begge lisensservere på samme maskin uten å gjøre noen enkle tilpasninger vil det føre til problemer. Sett at man først installerer, for eksempel, Esri sin lisensserver. Den autoriseres med nødvendige lisenser og startes. Deretter installeres så SAFE lisensserver på samme maskin. Når den er autorisert og skal startes, blir den bare hengende. Prøver man i motsatt rekkefølge vil SAFE lisensserveren starte, men Esri lisensserveren blir hengende ved oppstart. Tilsynelatende er løsningen å installere lisensserverene på hver sin maskin. Dette er tungvint, og unødvendig. Årasken er at begge lisensservere er basert på FlexLM fra Flexera Software. Denne lisensserveren vil i utgangspunktet bruke en dynamisk port i området 27000 til 27009. Problemet er at når den første lisensserveren starter, så låser den port 27000 og den neste som starter vil også prøve samme port siden den er låst av "samme program" (FlexLM). Dette går ikke, siden porten allerede er reservert, men lisesserveren forstår ikke at det er en annen lisensserver som går på denne porten.

Løsningen er å låse hver av lisensserverne til forskjellige porter. Esri lisensserver kan fks. låses til port 27000 og SAFE lisensserver låses til port 27001. Da vil begge starte og fungere separat på samme maskin. For å få til dette, må du editere litt i lisensfilene som brukes av hver enkelt lisensserver. Hvilke porter man faktisk velger, er ikke viktig. Det som er viktig er at man velger to forskjellige og at de ligger i området 27000 - 27009.  

MERK: I beskrivelsen henvises det til filer på C:\Program Fiiles\... På en maskin med 64-bits Windows, vil dette være katalogen C:\Program Files (x86)\...  

Konfigurere Esri lisensserver til å bruke en gitt port

Dette er godt beskrevet i desktophjelpen til ArcGIS. Trikset er å redigere i en lisensfil. Det første vi gjør, før vi redigerer noe som helst, er å stoppe lisensserveren til ArcGIS. Filen vi skal redigere er C:\Program Files\ArcGIS\License10.0\bin\service.txt Starten av denne filen vil i utgangspunktet se slik ut: SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS FEATURE... Her må vi legge til hvilket portnummer vi vil at lisensserveren skal benytte, i vårt eksempel 27000. Dette legges til bakerst på linjen som starter med server. Begynnelsen av filen skal da se slik ut: SERVER this_host ANY 27000 VENDOR ARCGIS FEATURE... Når dette er gjort, starter vi lisensserveren. Lisensserveren vil bruke port 27000 for å lytte etter forespørsler om ArcGIS lisenser.  

Konfigurere SAFE lisensserver til å bruke en gitt port

Det er ikke funnet en like god dokumentasjon hos SAFE som beskriver hvordan det er mulig å låse lisensserveren til en gitt port. Fremgangsmåten er veldig lik den som må gjøres for Esri lisensserver. Før vi starter med redigering av lisensfiler, stopper vi lisensserveren til SAFE. Filen vi skal redigere er C:\Program Files\FlexServer\safe.lic Starten av denne filen vil i utgangspunktet se noe slik ut: SERVER <servernavn> <hostid> VENDOR safe FEATURE... Her må vi legge til portnummeret vi vil at lisensserveren skal benytte. Dette legger vi til bakerst på linjen som starter med server. Siden vi i dette eksempelet allerede har benyttet port 27000 for ArcGIS lisensserver, må vi velge ett annet nummer. I dette eksempelet velger vi 27001. Starten av denne filen skal da se slik ut: SERVER <servernavn> <hostid> 27001 VENDOR safe FEATURE... Når filen er lagret, starter vi opp lisensserveren på nytt. Lisensservern til SAFE vil nå benytte portnummer 27001 for å lytte etter forespørsler om FME lisenser og vil ikke kollidere med porten til ArcGIS lisensserveren. Begge lisensservere vil starte uten problemer og vil dele ut lisenser til de klientene som spør.