Yngve Kvittum Bråthen

Avdelingsleder Saas-løsninger

Foredrag

ArcGIS-plattformen: Hvilken retning skal du ta?

Tid Torsdag 21. september 09.00
Sted Strategi – Agora III

Foredragsholdere Morten Grude, Yngve Kvittum Bråthen, Inge Anundskås

Slik blir du klar for skyen

Tid Torsdag 21. september 12.30
Sted Strategi – Agora III

Foredragsholdere Yngve Kvittum Bråthen, Anders Malum