Sven Aanesen

Geodata

Seniorkonsulent

Foredrag

Hvordan skape god brukeropplevelse i kart?

Visuell presentasjon av informasjon er en fantastisk måte for å formidle et budskap. Enten om det er hvor høyt vannet vil gå hvis havet stiger med et visst antall centimeter, hvor mye plast vi faktisk kaster i havet, eller hvordan vannet vil renne hvis du bygger et hus på et bestemt sted.

Tid Fredag 01. mars 10.30
Sted Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3

Foredragsholdere Astrid Hvattum, Sven Aanesen