Svante Guterstam

Rådgiver Byutvikling Bodø kommune

Foredrag

Datadrevet bydelsutvikling i Bodø

Det er alltid spennende når våre tekniske rådgivere skal holde innlegg på Geotek. I år bruker de utviklingen av ny bydel i Bodø som bakteppe.

Tid Onsdag 20. september 11.10

Foredragsholdere Jørn Kristiansen, Tore Jensen, Inge Anundskås, Scott Beckstrøm, Sindre Engh, Tore Hustoft, Jan Kristian Hellan, Svante Guterstam