Solveig Skjermo

Seksjonsleder digitale tjenester, Riksantikvaren

Foredrag

Hvorfor er digitalisering av vår felles kulturarv viktig

Riksantikvaren jobber for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Å bruke geografisk teknologi er viktig i dette arbeidet, blant annet Askeladden, som er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Tid Onsdag 20. september 12.45

Foredragsholder Solveig Skjermo