Marianne Lindau Langhelle

Bergen kommune

Foredrag

3D som verktøy i saksbehandling av reguleringsplaner

Tid Torsdag 21. september 11.00
Sted Origo – Palette

Foredragsholder Marianne Lindau Langhelle