Joachim Eckbo Juell

Geodata

Direktør for produktutvikling

Foredrag

Geodata Online: Innhold, status og planer

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Fra Geodata Online får du tilgang til kart og tjenester basert på oppdaterte data fra en rekke norske leverandører av informasjon – både offentlige og private. Kartene og tjenestene som tilbys dekker et stort spenn av innhold, og foredraget vil gi deg en oppdatert status på hva som tilbys i dag. I tillegg vil vi presentere våre planer for fremtidige kart og tjenester.

Tid Torsdag 28. februar 15.10
Sted Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3

Foredragsholdere Geirulv Storaker, Joachim Eckbo Juell