Jan Kristian Hellan

Geodata

GIS-konsulent

Foredrag

Automatiser innhenting og bearbeiding av prosjektdata

Et feltprosjekt starter ofte med innsamling og nedlasting av geografisk data. NGUs kartpakke for feltarbeid bruker python til å automatisere nedlasting av data via API og automatisk produksjon av ArcGIS Pro-prosjekt for offline bruk i felt. I dette foredraget vil vi se på bruksområder og metoder.

Tid Fredag 01. mars 11.00
Sted Teknologi – Sal B

Foredragsholder Jan Kristian Hellan