Inge Anundskås

Geodata

Lead Technical Advisor

Foredrag

ArcGIS - "alt skjer et sted"

Geografisk informasjon er nødvendig for å møte kritiske samfunnsutfordringer, som klimatilpasninger, ressursforvaltning, beredskap, urbanisering med mer. Samtidig inngår geografiske data og analyser i kommersielle tilbud og er en integrert del av de digitale løsningene vi benytter i hverdagen. ArcGIS er et komplett system for å gi deg bedre oversikt og økt innsikt gjennom å gi dine data og problemstillinger en geografisk kontekst. Dette foredraget har som målsetning å gi deg inspirasjon og oversikt over mulighetene i ArcGIS gjennom eksempler og demonstrasjoner.

Tid Torsdag 28. februar 10.30
Sted Teknologi – Sal B

Foredragsholder Inge Anundskås

ArcGIS – veien videre

ArcGIS plattformen er i konstant utvikling og i år er intet unntak! Mange spennende nyheter står for tur når versjon 10.7 kommer i mars. Vi går gjennom det du kan glede deg til i ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Apps og ArcGIS Pro. Vi ser også på hvordan store IT-trender som kunstig intelligens, IoT og microservices er på full fart inn i ArcGIS plattformen.

Tid Torsdag 28. februar 13.50
Sted Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3

Foredragsholdere Sindre Engh, Inge Anundskås

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta deg med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Tid Onsdag 27. februar 15.10
Sted Sal A

Foredragsholdere Inge Anundskås, Sindre Engh, Tore Jensen, Jørn Kristiansen, Scott Beckstrøm, Jon Petter Furnée