Astrid Hvattum

Geodata

Leder for forretningsutvikling og innovasjon

Foredrag

Hvordan måler du bærekraft?

Tid Torsdag 21. september 15.10
Sted Strategi – Agora III

Foredragsholder Astrid Hvattum

Klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. VI viser hvordan analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging.

Tid Onsdag 20. september 15.35

Foredragsholder Astrid Hvattum