Norsk Business Analyst Desktop

10.8.1/2021

Lokasjonsanalyser

Våre produkter og løsninger for lokasjonsanalyse er slagkraftige verktøy som er utviklet for å forbedre beslutningsunderlag for nyetableringer, konsolideringer, flytting eller utvidelser

Alle produkter og tjenester under kategorien lokasjonsanalyse bruker vårt omfangsrike geodatavarehus, som kombinerer kart og geografisk informasjon med statistiske -, demografi- og bedriftsdata samt en hel rekke andre offentlige data

ArcGIS Business Analyst Desktop kombinerer GIS-analyse og visualisering med en omfattende datapakke slik at du kan få en bedre forståelse og tidsriktig informasjon om markedet, kundene og konkurrentene dine. Analyser samt norsktilpassede rapporter som tilbys spenner fra omfattende demografirapporter, via forbrukstemaer til kjøretid, komkurransebilde og sammenlikning av lokasjoner.

Organisasjoner bruker Business Analyst Desktop for å treffe beslutninger relatert til forretningssted, bestemme effekten av endringer i forbrukernes oppførsel på eksisterende forretningsmodeller og for å utforske muligheter drevet av økonomiske faktorer og endringer i markedet. Business Analyst Desktop leveres med norske data fra Statistisk Sentralbyrå, Vegdirektoratet, IPER og Kartverket.

Business Analyst Desktop gir blant annet bedrifter mulighet til å:

  • Bygge modeller som passer inn i dine analyser for evaluering av lokalitet, markedspenetrasjon, og kundeprospektering.
  • Visualisere dine analyser gjennom interaktive kart og som lar deg endre parametere for å kjøre ulike tenkte scenarioer. Dette kan hjelpe deg å ta mer informerte beslutninger raskere.
  • Utnytte dine interne data ved å kombinere den med Business Analyst Desktop demografiske-, forretnings- og kjøpesenterdata til å oppdage trender, uutnyttede markeder og muligheter.
  • Publisere analysene som webkart som kan vises på mobil, nettbrett eller som integrert del av en PowerPoint-presentasjon.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Christer Sandum
Kundeansvarlig
Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.