Geodata | Reguleringsplaner i 3D

Reguleringsplaner i 3D

I dette webinaret vil vi presentere noen av våre tanker rundt digitale romlige reguleringsplaner. Webinaret holdes av teknisk rådgiver Jørn Kristiansen, som vil bruke programvare fra Esri som City Engine og ArcGIS Pro, samt visualisering på web gjennom ArcGIS Online.

Jørn vil belyse temaer som:

  • Prosessen fra forslagsstiller til saksbehandler
  • 3D fremstilling av mulighetsrom (byggegrenser)
  • Veien fra 2D til 3D
  • Visualisering av 3D-reguleringsplaner
  • Innbyggerdialog

For å se webinaret klikker du deg inn på lenken under her. Den tar deg til webinarløsningen vår, der du legger igjen kontaktinformasjon for å få tilgang til webinaret. Det er selvsagt gratis å se webinarene.