Geodata | Store muligheter med gratis satelittdata

Store muligheter med gratis satelittdata

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke satellitt-bilder i din virksomhet, men usikker på hvordan du skal angripe det? Da er dette webinaret en god inngangsport.

Copernicus er Europas store satellittbaserte program for miljøovervåkning og samfunnssikkerhet, skapt for å øke vår forståelse av naturen, detektere klimaforandringer og se detaljerte endringer over tid som angår samfunnskritisk infrastruktur.

I dag går to Sentinel 2-sattelitter i bane rundt jorda. Begge satellittene er utstyrt med et høyoppløselig multispektralt optisk instrument som er meget godt egnet for observasjon av for eksempel skog, vegetasjon, elver, landskapsendringer og sjø. Satellittene dekker hele Norge omtrent hver femte dag og vil gi en jevn strøm av skyfrie data.

Disse satellittbildene er gratis, men kan likevel være krevende å ta i bruk på en skikkelig måte.

Scott Beckstrom vil vise hvordan du kan bruke ArcGIS for å tilgjengeliggjøre og analysere data fra Sentinel 2-satellittene. Han vil vise deg konkrete eksempler vi tror vil gi deg ideer til hvordan satellittdata kan komme til nytte i din virksomhet.

For å se webinaret klikker du deg inn på lenken under her. Den tar deg til webinarløsningen vår, der du legger igjen kontaktinformasjon for å få tilgang til webinaret. Det er selvsagt gratis å se webinarene.