Geodata | Operations Dashboard for ArcGIS

Operations Dashboard for ArcGIS

Teknisk rådgiver Jon Petter Furnée vil vise deg hvordan du kommer i gang og setter opp ditt første operations dashboard. Han vil også vise deg flere aktuelle eksempler på hvordan dashboard kan brukes og hvilke fordeler de gir deg.

Operations Dashboard er en web-applikasjon i ArcGIS Online.

Et dashboard er en visuell sammenstilling av flere elementer, for eksempel kart, lister, målere, sensorer og diagrammer. Forandres datagrunnlaget, forandres også dashboardet, og du får en oversikt i sanntid over alle dine datastrømmer, og dermed har du full kontroll når beslutninger skal tas.

For å se webinaret klikker du deg inn på lenken under her. Den tar deg til webinarløsningen vår, der du legger igjen kontaktinformasjon for å få tilgang til webinaret. Det er selvsagt gratis å se webinarene.