Geodata | Du kan måle bærekraft!

Du kan måle bærekraft!

I dette webinaret vil vi fortelle deg mer om hva som er mulig, vise konkrete eksempler på hva du kan måle og på hvilke data som allerede er tilgjengelig. Du får se hvordan du fra én datakilde kan tilpasse budskapet til ulike målgrupper. Du vil også se hvordan du kan utvikle målingene, synliggjøre tiltak og skape eierskap og engasjement rundt målene dine. Og ikke minst hvordan du enkelt kan komme i gang.

Webinaret ledes av leder for forretningsutvikling i Geodata, Astrid Hvattum, i tillegg får du høre fra disse aktørene:

Hva er ditt fotavtrykk?
Vet du hvor stort avtrykk du etterlater deg i det daglige? Og kjenner du hvilke tiltak som faktisk er fornuftige i et bærekraftperspektiv? Ved Renate Straume, CEO i Varig og Geir Nystrand, Visjonsbærer i Miris.

Slik har vi satt bærekraftsmål for kommunen. Hør hvordan Lillestrøm kommune har jobbet for å sette mål og hvilke mål de har satt. Ved Øyvind Daaland Lesjø, leder strategi og analyse i Lillestrøm kommune.

Slik kan du måle bærekraft. Vi tar tak i noen konkrete mål og viser hvordan disse kan omsettes til noe som kan måles og visualiseres slik at det blir forståelig for alle målgrupper. Ved Joachim Eckbo Juell, produktdirektør i Geodata AS