Geodata | Ta neste skritt med Geodatas Kundeprogram

Ta neste skritt med Geodatas Kundeprogram

Utnytter du potensialet i dine geografiske data og teknologi? Trenger du hjelp til å gjøre teknologi rundt geografiske data mer kjent i organisasjonen? I dette webinaret vil de tekniske rådgiverne i Geodatas kundeprogram fortelle om hvordan de kan hjelpe dere med å utnytte mulighetene som oppstår ved bruk av geografiske data og GIS-teknologi.

I dette webinaret møter du Hans Petter Winsnes og Carine Hals, de tekniske rådgiverne som jobber med Geodatas kundeprogram. Programmet følger et fleksibelt rammeverk for å skape verdi gjennom samarbeid, struktur og tilgang til rett kompetanse. Gjennom kundeprogrammet kan de blant annet utarbeide GIS-strategi sammen med deg og lage konkrete arbeidsmål som knytter teknologien til organisasjonens forretningsprosesser. Kundeprogrammet kan bistå på flere ulike områder:

  • Anbefalinger på områder for økt bruk av GIS-teknologi i eksisterende eller nye fagmiljøer. Vi hjelper deg med å gjøre GIS-teknologien kjent i en større del av organisasjonen.
  • Vise hvordan GIS-teknologi kan ta en sentral rolle i arbeidet med å nå forretningsmålene gjennom uttesting/pilotering
  • Struktur og prosess for å tenke langsiktig rundt bruk av GIS i en operativ og hektisk hverdag - sparring og samarbeid
  • Tilgang til engasjerte tekniske- og bransjeeksperter fra Geodata og Esri til diskusjoner, planlegging og demonstrasjon av konsepter.
  • Sørger for at dere alltid er oppdatert på ny teknologi og hvordan den kan komme organisasjonen deres til gode

For å se webinaret klikker du deg inn på lenken under her. Den tar deg til webinarløsningen vår, der du legger igjen kontaktinformasjon for å få tilgang til webinaret. Det er selvsagt gratis å se webinarene.