GeoSOSI 4.0 er ute

Safe har langt på vei gjort string-håndtering i hele FME UTF-8-basert. Dette medfører en del påtvungne endringer for 3.-parts plug-ins, som vår GeoSOSI.

Vi har i praksis vært innom hele koden for å oppgradere strenghåndtering slik at den blir kompatibel med dette. Dermed har vi en helt ny versjon av GeoSOSI klar, der endra hovedversjonsnummer signaliserer at vi har brytende endringer.