NT for ArcGIS Pro 2.9

NT for Pro er oppgradert og kan bli lastet ned. Dette medfører at SOSI-leseren igjen fungerer. Dette bygget (versjon er fortsatt 1.1) vil kun fungere på ArcGIS Pro 2.9. Bygg for 2.7, 2.8 finnes tilgjengelig.