Geodata | Noen endringer i GeoSOSI

Noen endringer i GeoSOSI

Vi har lagt ut en ny nedlastbar build av GeoSOSI, vår plug-in til FME for lesing og skriving til SOSI. Forbedringene består i støtte for default fontstørrelse i måldata der kilde er SOSI og objektene er tekster. Vi har også gjort en endring som forbedrer eksport til SOSI der en må gjengi hierarkier av gruppeegenskaper på objektnivå.

Små oppdateringer av dokumentasjonen er foretatt, og denne er inkludert i nedlastbare zip-filer. For tilgang til arkitekturer (64-/32-bit) og FME-versjoner som ikke er lagt ut som nedlastbare: Dette finnes hos oss. Ta kontakt!